Open Mine Magazyn / Open Mine 

01/2011 - 10.3.2020

Open Mine [2 309kB, PDF]

Szanowni Czytelnicy,

Gdy wracamy myślą do 2010 roku uwagę przykuwa wyraźne ożywienie gospodarcze w naszym regionie, a co za tym idzie – wzrost popytu na węgiel koksowy i koks. Przywołując konkretne dane – nasze przychody wzrosły o 40%, EBITDA jest 1,5-krotnie wyższy, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrósł o 80 %. Udało nam się również wypłacić dywidendę w wysokości 43 eurocentów na akcję za cały rok. Tym samym powróciliśmy do naszej długoterminowej polityki dywidendowej, kiedy to wypłacamy 50% naszego zysku netto. Był to dobry rok zarówno dla NWR jak i dla większości naszych klientów i kontrahentów. Ufam, że kryzys ekonomiczny mamy już za sobą.

Również rok 2011 jak dotąd zapowiada się optymistycznie jeśli chodzi o sprzedaż węgla i koksu – przede wszystkim jesteśmy świadkami ożywienia w przemyśle motoryzacyjnym i powiązanych z nim branżach. Na światowe obroty węglem koksowym niekwestionowany wpływ mają również tragiczne wydarzenia w Australii. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co się tam stało, jednak mówiąc obiektywnie – trzeba pamiętać, że tymczasowe zamknięcie tamtejszych kopalni węgla kamiennego będzie jeszcze przez pewien czas wpływać na wzrost popytu na światowych rynkach oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. O czynnikach, mających wpływ na światowy handel węglem i koksem, oraz o tym, jak w praktyce wyglądają negocjacje cen węgla, mogą Państwo przeczytać w wywiadzie z Petrem Otavą, nadzorującym sprzedaż naszego węgla i koksu. Planujemy ponadto kontynuować realizację projektu Dębieńsko w Polsce. Prace badawcze są już za nami, do końca roku chcemy rozpocząć stopniowe otwieranie kopalni. Uruchomienie całej kopalni przewidywane jest za około 5 lat. Ponadto będziemy nadal śledzić sytuację w innych obszarach polskiego rynku, a zwłaszcza plany prywatyzacji kopalni węgla kamiennego, po to byśmy potrafili szybko i skutecznie zareagować gdy nadarzy się odpowiednia okazja biznesowa.

Więcej o planach i nowościach w grupie NWR można przeczytać w niniejszym numerze. Począwszy od tego numeru magazyn Open Mine będzie ukazywać się w trzech wersjach językowych – po angielsku, po czesku i po polsku.

Życzę przyjemnej lektury.

Marek Jelínek
Dyrektor Finansowy
New World Resources

  • Najważniejsze dane za 2010 rok - 24 lutego 2011 roku NWR ogłosił imponujące dane za rok 2010 w związku z lepszą wydajnością operacyjną oraz poprawą warunków rynkowych.
  • Handel węglem to wąska specjalizacja - Biura w szklanym wieżowcu nad portem w praskich Holešovicach w przeszłości zajmowało jedno z największych przedsiębiorstw handlu zagranicznego Kovo.
  • Coraz bezpieczniej w kopalniach NWR - W NWR bezpieczeństwo pracowników jest kwestią najwyższej wagi, dlatego firma nieustannie stara się podnosić standardy bezpieczeństwa i obniżać ryzyko urazów w pracy w spółkach zależnych OKD i OKK Koksovny
  • Program Stałego Doskonalenia - Program Stałego Doskonalenia, opracowany przez NWR poprawił bezpieczeństwo i obniżył koszty prowadzenia działalności wydobywczej, więc Spółka postanowiła kontynuować program również w tym roku.
  • Rekultywacja przywraca krajobraz naturze - Pomáhá dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu, většinou v hornictví.
  • Wydobywamy węgiel - Węgiel kamienny, dzięki swym właściwościom i zastosowaniu w różnych sektorach przemysłu, jest strategicznym surowcem przyszłości.
  • Węgiel na rynkach światowych - W ciągu ostatnich kilku miesięcy na międzynarodowych rynkach węgla doszło do kilku ważnych zmian...
  • Fundacja OKD rozdzieli w tym roku 60 milionów koron - Fundacja OKD, druga co do wielkości firmowa fundacja w Czechach, rozdzieli w tym roku wśród organizacji non-profit i gmin około 60 milionów koron.
  • Historyczny rekord: górnicy przekazali Barbórce ponad 350 tysięcy koron - W ubiegłym roku pracownicy OKD przekazali Stowarzyszeniu Święta Barbara 352 tys. koron, a więc blisko o 100 tys. więcej niż w 2009 roku.