Open Mine Magazyn / Open Mine 02/2011 

02/2011 - 24.5.2020

Open Mine [ 759kB, PDF]

Drodzy Czytelnicy,

Nikt z nas nie jest samotną wyspą na bezkresnym oceanie, nie żyjemy bowiem wyłącznie dla samych siebie; stanowimy część społeczeństwa i środowiska, w którym żyjemy. To, co odnosi się do życia poszczególnego człowieka, okazuje się być również prawdą w przypadku sfery korporacyjnej. Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój stały się zatem integralną częścią strategii biznesowej firm w całym rozwiniętym świecie.

Wszyscy w NWR jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności za jakość życia ludzi w środowisku, w którym działamy. Dzięki temu, że zakres i waga działalności naszej firmy oraz projektów realizowanych przez nas na tym obszarze znacząco wzrosły i nie mogą zostać zawężone do jednego rozdziału Raportu Rocznego – po raz pierwszy w historii zdecydowaliśmy się szczegółowo opisać te zagadnienia w oddzielnej publikacji. W publikacji tej przedstawiamy nie tylko działania NWR odnoszące się do odpowiedzialności społecznej w 2010 roku, ale skupiamy się również na przyszłych planach i staramy się odpowiedzieć na pytanie, co czeka naszą firmę w nadchodzącym okresie.

Ustanowiliśmy procedury wewnętrzne, które pomogą dostosować następny Raport na temat zrównoważonego rozwoju spółki do międzynarodowo uznanych norm, zgodnych ze standardem raportowania społecznego GRI. Dzięki temu zostanie on oparty na konkretnych, możliwych do zmierzenia celach i będzie odzwierciedlał poziom, na jakim cele te zostały zrealizowane na przestrzeni danego roku. Pierwszy Raport zostanie opublikowany w przyszłym roku.

Jesteśmy świadomi, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie sprowadza się li tylko do słów, ale dotyczy też faktycznych czynów. Nawet z pozoru mało znaczące działanie może poprawić jakość życia konkretnej osoby. Bez względu na to, Drodzy Czytelnicy, aktualne wydanie Open Mine pozwoli Wam osobiście zapoznać się z naszymi osiągnięciami w omawianym obszarze i sprawdzić, jakie wyzwania stoją jeszcze przed nami.

Petra Mašínová
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, NWR